گروه سلامت محققان سلامتی نوجوانان رژیم غذایی

گروه: سلامت محققان سلامتی نوجوانان رژیم غذایی مواد غذایی مسمومیت غذایی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری مجری تلویزیون را که مسئله اخلاقی داشت برگرداندید،بی مسئله ها را هم برگردانید / روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:یک مجری تلویزیون بعد از 5 سال ممنوع التصویری به لطف مدیریت تازه یکی از شبکه ها به اجرا برگشته هست. علت جلوگیری از فعالیت این مجری

مجری تلویزیون را که مسئله اخلاقی داشت برگرداندید،بی مسئله ها را هم برگردانید / روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی: مجری تلویزیون را که مسئله اخلاقی داشت برگرداندید،بی مسئله ها را هم برگردانید

عبارات مهم : ممنوع

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:یک مجری تلویزیون بعد از 5 سال ممنوع التصویری به لطف مدیریت تازه یکی از شبکه ها به اجرا برگشته است.

علت جلوگیری از فعالیت این مجری در تلویزیون پرسشها اخلاقی بوده است!! امید است سایر افرادی که هیچگونه مسئله اخلاقی، اقتصادی و… در کشور ندارند نیز بتوانند از ممنوع التصویری خارج شوند و واقعاً صدا و سیما به یک رسانه ملی تبدیل گردد.

مجری تلویزیون را که مسئله اخلاقی داشت برگرداندید،بی مسئله ها را هم برگردانید / روزنامه جمهوری اسلامی

واژه های کلیدی: ممنوع | اخلاقی | اسلامی | روزنامه | رسانه ملی | تلویزیون | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs